Calendar creștin ortodox 20 mai 2023. Sărbătoare importantă sâmbătă, pe 20 mai, pentru toți creștinii ortodocși. Iată ce sfinți sunt prăznuiți în calendarul creștin-ortodox și care este rugăciunea pe care trebuie să o spuneți în această zi pentu a fi feriți de cele rele.

Calendar creștin ortodox 20 mai 2023. Sfânta Lidia

Pe 20 mai, creștinii din întreaga lume sărbătoresc memoria Sfintei Lidia din Filipi, cunoscută ca fiind prima creștină din Europa. În conformitate cu relatarea din Faptele Apostolilor (capitolul al 16-lea), aceasta a jucat un rol important în răspândirea creștinismului în această regiune și în înființarea primei comunități creștine din Europa.

Potrivit Scripturii, Sfântul Apostol Pavel s-a îndreptat spre cetatea Filipi în timpul celei de-a doua călătorii misionare. Acolo, el și însoțitorii săi au găsit un grup de femei adunate la un râu, într-un loc de rugăciune. Una dintre aceste femei era Lidia, o vânzătoare de porfira, originară din cetatea Tiatirelor.

Sfântul Pavel a început să predice evanghelia în fața acestor femei, iar inima Lidiei a fost deschisă de către Dumnezeu pentru a asculta cu atenție ceea ce spunea apostolul. Ea a primit cu bucurie mesajul lui Pavel despre Iisus Hristos și a crezut în El.

Impresionată și dornică să urmeze calea creștină, Lidia a exprimat dorința de a fi botezată și de a deveni o credincioasă a lui Hristos. Sfântul Pavel, ca apostol al lui Hristos, a botezat-o, marcând astfel angajamentul ei față de credința creștină.

După botez, Sfânta Lidia a invitat pe Pavel și însoțitorii săi să rămână în casa ei. Acest lucru a dus la formarea primei comunități creștine din Europa, care se aduna în casa Lidiei pentru rugăciune, învățătură și comuniune. Aceasta a devenit un centru vital al credinței creștine în Filipi și a jucat un rol important în răspândirea mesajului evanghelic în întreaga regiune.

Calendar creștin ortodox 20 mai 2023. Sfântul Mucenic Teleleu

În perioada împăratului Numerian (283-284), un tânăr numit Talaleu a trăit și a luminat lumea cu puterea credinței și cu darul vindecării. Tatăl său se numea Veruchie, iar mama sa era Romilia. Talaleu a urmat calea medicinei și s-a dedicat alinării suferinței celor aflați în nevoie, făcând bine bolnavilor fără a aștepta recompense materiale.

Pe lângă talentul său în medicină, Talaleu a fost și un credincios devotat. El a mărturisit în mod deschis credința sa în Iisus Hristos, marturisindu-L ca Domn și Mântuitor. Vestea despre credința și faptele minunate ale lui Talaleu s-a răspândit rapid, ajungând și la urechile autorităților locale.

Judecătorul, auzind despre Talaleu și despre refuzul său de a renunța la credința creștină, a poruncit tortionarilor, Alexandru și Asteriu, să îl supună unor chinuri cumplite. Într-o încercare de a-l face să renunțe la credința sa, torționarii i-au performat genunchii și l-au agățat de un copac, provocându-i dureri cumplite.

Cu toate acestea, Talaleu a rămas neclintit în credința sa. El și-a încredințat viața lui Dumnezeu și a găsit puterea de a suporta suferința fizică în numele lui Hristos. Chiar și în mijlocul chinurilor sale, el nu și-a pierdut credința sau speranța.

Martiriul lui Talaleu a inspirat mulți oameni care au asistat la suferința lui. Mulți s-au întors către credință și și-au întărit legătura cu Dumnezeu prin martiriul său eroic. În cele din urmă, Talaleu și-a dat viața pentru credința sa, devenind un martir al creștinismului.

Rugăciunea scurtă a Sfântului Taleleu Protectorul pentru iertare păcate și protejarea de boală

Mucenicul Tău, Doamne, Talaleu, întru nevoinţa sa, cununa nestricăciunii a dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru; că având puterea Ta, pe chinuitori a învins; zdrobit-a şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre, iartă-ne păcatele și protejează-ne de boală, Hristoase Dumnezeule.

Cel ce te luminezi pururea cu razele cele prealuminoase, ale Duhului celui a toate făcător, luminează pe cei ce săvârşesc totdeauna pomenirea ta cea purtătoare de lumină, ca să te mărească, cu credinţă, mucenice Talaleu.

Întărindu-te cu dreapta credinţă şi împuternicindu-te cu harul Preaîndurătorului Dumnezeu, cu cuget viteaz ai mers către lupte Talaleu, şi ai stricat întăririle vrăjmaşului, ridicând biruinţe.

Patimile trupului nostru şi rănile cele nevindecate ale sufletului, vindecă-le, mucenice al lui Hristos, ca cel ce eşti îmbogăţit cu harul tămăduirilor; şi roagă pe Iubitorul de oameni, ca să mântuiască de veşnicele chinuri pe cei ce te cinstesc pe tine.

Admin