Vouchere sociale 2023. Când intră pe card a patra tranșă de bani

Vouchere sociale 2023. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene continuă să acorde ajutorul financiar în valoare de 250 de lei, care ajunge la persoanele eligibile o dată la două luni.

Vouchere sociale 2023. Un nou ajutor financiar în valoare de 250 de lei va ajunge la persoanele eligibile, prin intermediul programului „Sprijin pentru România”, reprezentând cea de-a patra tranșă de anul acesta.

Vouchere sociale 2023. Când intră pe card a patra tranșă de bani

Ajutorul în valoare de 250 de lei se acordă și în anul 2023, în șase tranșe egale. Cea de-a patra tranșă de bani va intra pe carduri în luna august, a treia tranșă fiind livrată luna trecută, în iunie.

Până în acest moment, cardurile sociale au fost alimentate cu trei tranșe de bani, urmând ca, până la finalul anului, persoanele eligibile să mai primească suma de 750 de lei, împărțită în mod egal în trei tranșe.

Persoanele care beneficiază de voucherele sociale sunt:

– pensionarii din sistemul public de pensii,

– pensionarii care se află în evidența caselor de pensii sectoriale,

– beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special al căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu suma 1.500

de lei, pentru tranșele din anul 2022 sau 1.700 de lei pentru tranșele aferente anului 2023,

– copiii și adulții care sunt încadrați în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, care au un venit lunar mai mic sau egal cu 1.500 de lei pentru tranșele din anul 2022 și mai mic sau egal cu 1.700 de lei pentru tranșele din anul 2023,
– familiile care au cel puțin doi copii în întreținere,

– familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pentru fiecare membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 de lei pentru tranșele acordate în anul 2022, mai mici sau egale cu 675 pentru tranșele acordate în anul 2023,

– familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social, în condițiile stabilite de Legea nr. 416/2001 în ceea ce privește venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele care nu vor mai beneficia de vouchere sociale

Deși se încadrează în criteriile stabilite, nu vor mai primi vouchere sociale persoanele care, conform OUG 63 din 9 mai 2022 și publicată în Monitorul Oficial, „prevăzute la alin. (1) care la data acordării sprijinului nu au domiciliul în România sau care nu fac dovada că locuiesc în România, potrivit legii, precum și persoanele care execută pedepse privative de libertate ori beneficiază de servicii sociale în regim rezidențial, publice sau private”.

Admin