Biserica Ortodoxa il praznuieste marti, 20 iulie 2023, pe Sfantul Ilie Tesviteanul, ocrotitorul aviatorilor. Ce rugaciune pot rosti crediciosii!

Conform calendarului crestin-ortodox, la data de 20 iulie, in fiecare an, este praznuita cea mai mare sarbatoare ortodoxa a lunii iulie, pomenirea Sfantului si Slavitului Proroc Ilie Tesviteanul, si tot in aceasta zi este sarbatorita si Ziua Aviatiei Romane, deoarece Sfantul Ilie este considerat protectorul aviatorilor, inca din anul 1913. Anul acesta, praznuirea Sfantului Proroc Ilie Tesviteanul a picat intr-o zi de marti, cand crestinii nu vor posti, dar pot inchina rugaciuni grabnic ajutatoare pentru sanatate si apararea impotriva urgiilor si fenomenelor meteorologice extreme.

Sarbatoare 20 iulie 2023: Cine a fost Sfantul Ilie Tesviteanul

Potrivit crestinortodox.ro, Sfantul Ilie s-a nascut in IX lea inainte de Hristos, in cetatea Tesba Galaadului, intr-o perioada dificila deoarece poporul se indepartase de dreapta credinta in Dumnezeu si il cinstea pe zeul Baal.

Biserica Ortodoxa a consemnat faptul ca Sfantul Ilie provenea din semintia lui Aaron, din care se obisnuia sa fie alesi preotii poporului evreu. De asemenea, conform traditiei crestine Sfantul Ilie este considerat cel de-al doilea inainte mergator al venirii lui Hristos.

Sfantul Ilie a reusit sa ii readuca pe evrei la dreapta credinta, atat prin multa asprime, cerandu-i lui Dumnezeu sa inchida cerurile trei ani si sase luni, timp in care nu va mai ploua deloc, cat si prin milostivire, inviind pe fiul vaduvei din Sarepta Sidonului sau adancand ploaie la vreme de mare seceta. Tocmai de aceea Sfantul Ilie a ramas in constiinta omenirii drept aducator al ploilor in vremuri de seceta si mare aparator impotriva stihiilor naturii.

Rugaciune grabnic ajutatoare inchinata Sfantului Prooroc Ilie Tesviteanul

Sfantul Ilie Tesviteanul este praznuit in fiecare an la data de 20 iulie, moment in care toti credinciosii pot inchina rugaciuni grabnic ajutatoare pentru sanatate si pentru apararea impotriva fenomenelor meteorologice extreme in timpul ploilor puternice. Iata ce rugaciune puternica pot rosti crestinii ortodocsi in aceasta zi:

„Preamărite și preaminunate proorocule al lui Dumnezeu, Ilie, care ai luminat pe pământ cu viața ta îngerească, cu râvna ta fierbinte către Dumnezeu Atotțiitorul, cu semnele și cu minunile tale, și cu marea lui Dumnezeu bunăvoință față de tine, fiind ridicat la cer cu trupul într-un car de foc; învrednicindu-te a vorbi cu Dumnezeu pe Muntele Taborului, în timpul schimbării Lui la față, acum sălășluind în locașurile raiului și stând în fața tronului Împăratului ceresc, auzi-ne pe noi păcătoșii și nevrednicii, care în ceasul acesta stăm în fața sfintei tale icoane, și cu umilință alergăm către mijlocirea ta.

Roagă-te pentru noi lui Dumnezeu, Iubitorul de oameni, să ne dea nouă duhul pocăinței, al izbăvirii de păcate și cu atotputernica Sa bunăvoință să ne ajute să ne depărtăm din calea păcatului, îndrumâdu-ne spre tot lucrul bun; ca să ne întărească în lupta împotriva poftelor și a patimilor noastre, sădind în inimile noastre duhul smereniei, al blândeții, duhul iubirii de aproapele nostru, al bunătății, al răbdării, al înțelepciunii, al râvnei pentru cuvântul lui Dumnezeu și al izbăvirii aproapelui.

Nimicește prin rugăciunile tale, proorocule, năravurile cele rele ale lumii, ce întinează neamul creștinesc prin necinstirea credinței dreptslăvitoare, față de rânduielile Sfintei Biserici, a poruncilor Domnului, prin necinstirea părinților și a stăpânitorilor ce ne stăpânesc, aruncând astfel lumea în bezna necinstei, a desfrâului și a pierzaniei.

Depărtează de la noi, preamărite proorocule, prin mijlocirea ta către Domnul, dreapta mânie a lui Dumnezeu; apără orașele, satele și țara noastră de secetă, de foamete, de furtuni năpraznice, de cutremur, de boli și răni aducătoare de moarte, de neînțelegeri între frați, de năvălirea asupra noastră a altor neamuri și de războiul cel dintre noi.

Prin rugăciunile tale, preamărite, întărește poporul nostru binecredincios și ajută-l în toate faptele lui bune. Mijlocește, proorocule al lui Dumnezeu, păstoriților noștri râvna fierbinte către Dumnezeu, purtare de grijă pentru mântuirea sufletească a păstoriților, înțelepciune în purtare și învățătura, cucernicie și tărie în ispite; judecătorilor dăruiește-le nepărtinire și lepădare de pofta câștigurilor, dreptate și milă față de cei obijduiți; tuturor cârmuitorilor purtare de grijă față de supuși, milă și dreaptă judecată, iar dreptcredincioșilor supunere și ascultare față de cârmuitori, cum și îndeplinirea cu sârguință a tuturor îndatoririlor lor; ca astfel, în pace și cucernicie, să petrecem veacul acesta. Să ne învrednicim de împărtășirea bunătăților celor veșnice în Împărăția lui Dumnezeu și a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Căruia I se cuvine cinste și închinăciune, împreună cu Tatăl cel fără de început și cu Preasfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin”, potrivit doxologia.ro

Admin