Calendar ortodox 31 octombrie 2022. Ce sărbătoare e luni în calendar? Rugăciunea care aduce belșug în casă și fericire în familie

Ce sărbătoare e luni, potrivit calendar ortodox 31 octombrie 2022? Biserica face pomenirea sfinților care au reprezentat un adevărat simbol al curajului creștin și al credinței în Hristos.

Sfinţii Apostoli Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul şi Narcis, simbol al curajului creștin, care au făcut parte din cei 70 de ucenici ai Domnului, sunt sărbătoriți în fiecare an la data de 31 octombrie.

Biserica Ortodoxă îi pomeneşte pentru osteneala lor, nu atât din timpul vieţii Domnului Iisus Hristos pe pământ, cât mai ales pentru dumnezeiasca lor luptă după mutarea la cele veşnice a Sfinţilor Apostoli. Aceşti sfinţi au dus mai departe lucrarea mântuirii şi Biserica lui Hristos, cu fapta, cu cuvântul, cu minunile şi cu sângele lor.

Rugăciunea care aduce belșug în casă și fericire în familie, pe care este bine să o rostească luni toți creștinii!

Sfinţii Apostoli Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul şi Narcis, sărbătoare calendar ortodox 31 octombrie 2022.

Cei șase Sfinți Apostoli sunt consemnați în Sfânta Scriptură, lucrând împreună cu Sfântul Apostol Pavel la întemeierea Bisericii din Roma (Rom. 16, 8-11). Dar îi întâlnim și în Tradiția Bisericii, ca făcând parte din cei 70 de ucenici ai Domnului, de care amintește Sfântul Luca în Evanghelia sa (Luca 10, 1-4).

Biserica Ortodoxă îi pomeneşte pentru osteneala lor, nu atât din timpul vieţii Domnului Iisus Hristos pe pământ, cât mai ales pentru dumnezeiasca lor luptă după mutarea la cele veşnice a Sfinţilor Apostoli. Aceşti sfinţi au dus mai departe lucrarea mântuirii şi Biserica lui Hristos, cu fapta, cu cuvântul, cu minunile şi cu sângele lor.

Sfântul Stahie a fost aşezat episcop în Bizanţ de Sfântul Apostol Andrei.

Împreună cu acesta a ridicat o biserică la Arghiropol, sfânt locaş de rugăciune în care se adunau creştinii, primind hrana cea duhovnicească.

Calendar ortodox 31 octombrie 2022
Troparul Sfinţilor Apostoli Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul şi Narcis

Cântarea 1, glasul 1. Irmos: Dreapta Ta cea purtătoare…

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe cei ce cinstesc cu cre­dinţă şi prăznuiesc cu bucurie pomenirea voastră cea sfinţită, de Dumnezeu grăitori­lor, izbăviţi-i de negura patimi­lor şi-i faceţi părtaşi Bucuriei Celei Veşnice.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Mergând pe urma lui Hristos Celui Ce S-a Întrupat pentru milostivire, preafericiţilor, slu­jind poruncilor Lui celor Dum­nezeieşti, v-aţi arătat îndrep­tători către dreapta credinţă a tuturor celor rătăciţi.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Sfinţii Apostoli Stahie şi pe Amplie Înţe­leptul, pe Urban şi Apeles, pe Narcis şi pe Aristobul, pe uce­nicii lui Hristos, adunându-ne dimpreună cu credinţă după datorie să-i fericim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Pe Muntele lui Dumnezeu cel Învederat, pe Chivotul cel Sfânt, Masa şi Năstrapa cea de aur, pe Palatul lui Iisus Cel Cinstit, pe cea Binecuvântată între femei, să o fericim.

Cântarea a 3-a. Irmos: Însuţi Cel Ce ştii neputinţa…

Stih: Sfinte Apostole Stahie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un spic cu multă roadă te-ai arătat, înţelepte, hrănind pe cei ce se topeau de foamea credinţei, cu cuvântul înţelegerii, Sfinte Stahie, de Dumnezeu fericite şi i-ai făcut părtaşi hranei celei mai bune, prin har, cu Puterea Duhului.

Stih: Sfinte Apostole Narcis, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te iscusit cu mreaja limbii, ai vânat mulţimea din adâncimea rătăcirii, Apostole şi ai adus-o dobândă Dumneze­iască, Sfinte Narcis, Împăratului şi Stăpânului făpturii, Celui Ce a venit să mântuiască pe cel rătăcit.

Stih: Sfinte Apostole Aristobul, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pornind de la Răsărit, ai aler­gat ca o stea şi ai ajuns la cetăţile britanicilor, propovăduind Evanghelia lui Hristos şi lumi­nând cu harul, pe cei ce primeau cuvântul tău cu credinţă, Fericite Apostole Aristobul.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cămară a lui Hristos Purtă­toare de Lumină şi Scaun Preaînalt te-ai arătat, Născătoare de Dumnezeu, cu totul fără de pri­hană; că întru tine odihnindu-Se Însuşi, a ridicat ostene­lile noastre şi a gătit celor vred­nici odihna ce va să fie.

Cântarea a 4-a. Irmos: Munte Umbrit cu harul…

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Strălucind pe pământ Soa­rele dreptăţii, aievea a slobozit ca nişte Raze de Taină pe Sfinţii Apostoli Stahie, pe Narcis şi pe Urban, pe Amplie, pe Aristobul şi pe Apeles ca să lumineze pe cei dintru întuneric.

Stih: Sfinte Apostole Amplie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Întărindu-te cu Puterea Dumnezeiescului Duh, pe cei ce locuiau în adâncul necunoştinţei i-ai arătat fii ai Luminii, Sfinte Amplie Apostole, săvârşind lu­cruri minunate, preamărite şi stricând taberele demonilor.

Stih: Sfinte Apostole Urban, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind plin de Ape Dumneze­ieşti, ai curs ca un râu de mântuire, Sfinte Urban, gonind apele cele amare, care nu erau de băut; şi ai adăpat cu harul pli­nirea celor cu dreaptă credinţă, preafericite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Arătatu-te-ai mai Aleasă decât îngerii, Stăpână, că te-ai învrednicit a cuprinde în pân­tece, minunat, pe Acela de Care şi ei singuri se înfricoşează şi a purta în mâini, ca pe un Prunc, pe Cel Ce este mai presus de zile şi de ani.

admin

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *