Duminica mironosiţelor 2021. Ce este total interzis să faci de Ziua femeilor creştine

Duminica a III-a dupa Pasti este inchinata Sfintelor Mironosite, lui Iosif din Arimateea si lui Nicodim, adica celor care nu L-au parasit pe Domnul atunci cand Acesta S-a supus de bunavoie mortii, ci, infruntand cu dragostea si cu mila lor inversunarea hulitorilor si ucigasilor, au ramas alaturi de Hristos.

Duminica Mironosițelor. Astăzi este o zi specială în calendarul ortodox. În duminica a treia după Paști este una dintre cele mai frumoase și delicate sărbători creștine. În 2021, Duminica Mironosiţelor care pe 16 mai.

Duminica Mironosiţelor care urmează săptămânii Sfântului Toma, are un pronunţat caracter pascal, ca de altfel întreaga perioadă a Penticostarului. Duminica aceasta vine ca o altă mărturisire a Învierii, aducând tuturor creştinilor mesajul pe care îngerul îl împărtăşeşte femeilor mironosiţe care devin astfel martore şi mărturisitoare ale minunii învierii lui Hristos din morţi.

Potrivit tradiției creștine, femeile mironosiţe vin la mormântul Domnului ca să ungă cu miresme trupul Său cel mort şi îngropat, dar găsesc mormântul gol iar giulgiurile zăcând singure. Din „slujitoare ale morţii”, femeile mironosiţe devin astfel mărturisitoare ale vieţii. Din perspectiva slujitoare a femeilor mironosiţe, cultul morţilor primeşte dimensiunea cultului Învierii, al vieţii în sensul autentic al cuvântului. De aceea, slujba înmormântării pentru creştini nu are nimic trist în ea, căci liturghiseşte cele ale Vieţii dintru Împărăţie.

Ce este interzis de Duminica Mironosițelor

Ca în orice altă duminică din an, astăzi este interzis să speli, să calci, să faci curat și, în general orice activitate mai laborioasă. Este bine să te rogi, să aprinzi o candelă sau o lumânare și să te gândești la cei dragi.

Dacă 8 martie este Ziua Internațională a Femeii, Duminica Mironosițelor este ziua Femeii Creștine, motiv pentru care această zi este una cu totul specială.

Tot astăzi, bărbații trebuie să se poarte astăzi special cu mamele, soțiile și fiicele lor și să le arate cât de mult le apreciază. Duminica femeilor mironosiţe este ziua tuturor femeilor creştine, făcându-se pildă pentru slujirea acestora în societatea contemporană.
Pentru soţii creştini, această Duminică trebuie să se constituie într-un nou temei de delicateţe manifestată faţă de soţiile lor, delicateţe manifestată printr-o floare sau un cuvânt frumos, ca dovadă a iubirii şi preţuirii ce le-o poartă.

Patriarhul Daniel-mesaj Duminica Mironosiţelor: Prin credinţă şi evlavie se pot apăra şi promova valorile familiei creştine
Prin credinţă şi evlavie, prin hărnicie şi dărnicie se pot păstra şi cultiva armonia şi buna înţelegere în familie, se pot apăra şi promova valorile familiei creştine, precum şi educarea copiilor în iubire de Biserică şi de Neam, a transmis Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, într-un mesaj dedicat Duminicii Mironosiţelor.

„Duminica Mironosiţelor le cheamă pe toate femeile să devină ‘uceniţele Domnului’, prin căutarea şi aflarea lui Iisus Cel răstignit şi prin răspândirea marii bucurii a Învierii Sale. Femeile şi mai ales mamele creştine de astăzi trebuie să vadă în femeile mironosiţe adevărate modele care le inspiră să ducă o viaţă de sfinţenie şi dăruire de sine în cadrul Familiei, Bisericii şi Societăţii. Astfel, prin credinţă şi evlavie, prin hărnicie şi dărnicie, se pot păstra şi cultiva armonia şi buna înţelegere în familie, se pot apăra şi promova valorile familiei creştine, precum şi educarea copiilor în iubire de Biserică şi de Neam”, a afirmat patriarhul.

Potrivit acestuia, cuvintele „Bucuraţi-vă! Nu vă temeţi!” (Matei 28, 9-10) rostite de Mântuitorul Iisus Hristos Cel înviat femeilor purtătoare de miruri transmit lumină şi astăzi şi putere duhovnicească tuturor femeilor, încurajându-le să fie purtătoare de valori sau de virtuţi ale dreptei credinţe şi să mărturisească importanţa naşterii de prunci care să fie crescuţi şi educaţi în credinţă şi în iubire milostivă, spre dăinuirea poporului român ca popor creştin în istorie, purtător de Cruce şi de Înviere.

În contextul anului 2018, proclamat în Patriarhia Română ca An omagial al unităţii de credinţă şi de neam şi An comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918, Patriarhul Daniel aminteşte „în mod deosebit de acele femei din poporul român care, în 1918, prin strădania şi jertfelnicia lor, au contribuit la înfăptuirea Marii Uniri”.

„În acest sens, evocăm cu recunoştinţă contribuţia Reginei Maria a României – un adevărat simbol al curajului, al devotamentului şi al iubirii faţă de poporul român. De asemenea, amintim de Ecaterina Teodoroiu, care şi-a dat viaţa în Războiul pentru Întregirea neamului (1916-1918), precum şi de Elena Alistar, soţie de preot, care a militat activ pentru unirea Basarabiei cu ţara-mamă, singura femeie care a făcut parte din Sfatul Ţării de la Chişinău, când acesta a votat unirea cu Regatul României”, a punctat înaltul ierarh ortodox.

Biserica Ortodoxă cinsteşte în Duminica a treia după praznicul Învierii Domnului pe Sfintele Femei Mironosiţe care, „în prima zi a săptămânii (Duminică), pe când răsărea soarele” (Marcu 16, 2), au venit la mormântul Mântuitorului Iisus Hristos cu miresme de mare preţ, primind de la îngeri, înaintea tuturor, vestea că Hristos a Înviat din morţi.

Duminica mironosiţelor 2021. Cine au fost Mironosiţelor

“Maria Magdalena a fost femeia din care Mântuitorul scosese şapte demoni (Luca 8, 3), până la întâlnirea cu Iisus fiind stăpânită, aşadar, de duhuri necurate, ducând o viaţă uşoară. Originară din localitatea Magdala, nu departe de Capernaum, fusese căsătorită de mai multe ori, alunecând pe panta păcatului precum piatra se rostogoleşte pe pantele pământului. Dar piatra se opreşte, totuşi, undeva. Aşa a fost şi cu viaţa Mariei Magdalena.
Tâlcuitorii biblici spun că ea ar fi fost „femeia păcătoasă” care a spălat picioarele Mântuitorului cu lacrimi în casa lui Simon Fariseul din Capernaum (Luca 7, 36-48). Ei i-ar fi adresat Mântuitorul cuvintele: „Iertate îţi sunt păcatele tale. Credinţa ta te-a mântuit, mergi în pace!”. Din această clipă Maria a devenit, astfel, alături de alte femei cucernice, deosebit de ataşată de Cel Care o vindecase şi i-a redat demnitatea vieţii.

Îl va urma îndeaproape, iar evangheliştii au notat răsplata pe care Domnul i-a dat-o pentru râvna ei deosebită: a fost prima care s-a învrednicit să-L vadă după Înviere. Ştim, desigur, din tradiţie că Maicii Sale se arătase mai întâi. Fapt firesc, de aceea nici nu mai este menţionat de evanghelişti. Dar, iată, că după Maica Domnului, Maria Magdalena a fost cea dintâi dintre mironosiţe care L-a văzut înviat.

Devine apoi o propovăduitoare neobosită a învierii, vestind întâi apostolilor, apoi altora nemenţionaţi în Evanghelii, dar pomeniţi în tradiţii demne de crezare. Preotul scriitor Em. Copăceanu a adunat relatările despre această extraordinară femeie într-un interesant roman, cu titlul „Maria Magdalena”. Între altele, notează de exemplu că Maria, neîmpăcată cu decizia nedreaptă a lui Pilat în „procesul” Mântuitorului, l-a reclamat personal la Roma. Pilat a fost chemat aici, a fost judecat şi exilat la Lugdunum (Lyonul de azi), unde mai apoi s-a sinucis, frământat de remuşcări.

În sfârşit, mai ştim că această femeie curajoasă a propovăduit şi în alte ţinuturi, murind la Efes. Biserica nu i-a uitat pilduitoarea ei râvnă şi i-a fixat zi anuală de pomenire la 22 iulie.

Maria lui Cleopa, numită şi „cealaltă Marie” (Matei 28, 1), era verişoară cu Maica Domnului şi mamă a „fraţilor Domnului” (în fapt verişori): Iacov, Iuda, Iosi şi Simon.

Ioana era soţia lui Huza, un iconom al lui Irod (Luca 24, 10). Ataşamentul ei faţă de Mântuitorul ne arată următorul lucru: creştinismul a pătruns, încă de la început, chiar în casele regale.

Salomeea, pomenită de evanghelistul Marcu (16, 1), era soţia lui Zevedeu şi mamă a „fiilor lui”, Iacov şi Ioan. Ea este cea care I-a cerut Mântuitorului ca aceşti fii să stea unul de-a dreapta, altul de-a stânga Lui, în împărăţia Sa (Matei 20, 21), ca orice mamă grijulie care doreşte cel mai bun loc pentru copii.

Susana, pomenită de evanghelistul Luca (8, 3) alături de Ioana lui Huza, care slujeau „din avutul lor” pe Mântuitorul şi pe ucenicii Lui.

Marta şi Maria pot fi socotite, pe bună dreptate, în rândul femeilor mironosiţe, întrucât în casa lor din Betania, Mântuitorul poposea adeseori şi mai ales pentru faptul că Maria săvârşise aici ungerea cu mir a Domnului, prevestind astfel moartea şi îngroparea Lui (Ioan 12, 3),” mai spune părintele Vasile Gordon.