ULTIMA ORA! E oficial: scenariul în care funcţionează şcolile se poate schimba, de acum, şi „peste noapte”. Actul normativ a apărut în Monitorul Oficial

Scenariul în care funcţionează şcolile se va actualiza “peste noapte” în funcție de incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de Covid-19 din localitatea în care se află unităţile de învăţământ, reiese din Ordinul comun al Ministerului Educaţiei şi Ministerului Sănătăţii nr. 3.805/703/2021, publicat luni seara în Monitorul Oficial. Spre comparaţie, anterior acestei schimbări, scenariul în care funcţionau şcolile se actualiza săptămânal, cu referință la fiecare zi de vineri, în funcție de situaţia epidemiologică din localitate.

Actul normativ potrivit căruia scenariul în care funcţionează unităţile de învăţământ se actualizează în funcţie de incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de Covid-19 din localitatea în care se află aceste şcoli a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 512, partea I, din 17 mai.

Este vorba, mai precis, despre Ordinul comun al ministerului educaţiei şi ministerului sănătăţii nr. 3.805/703/2021 privind modificarea Ordinului ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

Vă amintim că rata incidenței cumulate a cazurilor de Covid-19 la nivelul localității, respectiv numărul total de cazuri noi de Covid-19 din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori, se calculează şi se comunică zilnic de către Direcţiile de Sănătate Publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Ce prevede Ordinul comun al ministerelor educaţiei şi sănătăţii nr. 3.805/703/2021

Art. I. — Ordinul ministrului educației și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 5 februarie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

La articolul 2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) Scenariul de funcționare al unității/instituției de învățământ, pe parcursul anului școlar/universitar, se va actualiza în funcție de situația epidemiologică, prin raportare la prevederile articolului 3, cu excepția situației în care localitatea intră în carantină.”

Art. II. — Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației, precum și direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene/a municipiului București, inspectoratele școlare județene/al municipiului București, unitățile de învățământ preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Cele mai importante prevederi ale articolului 3, potrivit Ordinului ministerelor educaţiei şi sănătăţii nr. 3755/560/2021 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului educaţiei și al ministrului sănătății nr. 3.235/93/2021, în vigoare din 29 aprilie 2021:

(1) Consiliul de administrație al unității de învățământ propune ISJ/ISMB aplicarea scenariului de organizare și desfășurare a cursurilor în unitatea de învățământ, pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidenței cumulate la nivelul localității, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori, după cum urmează:

Scenariul 1

se aplică atunci când incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor de Covid-19 din localitate e mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori, conform Ordinului ministerelor educaţiei şi sănătăţii nr. 3755/560/2021.înseamnă participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție.

Scenariul 2