Calendar ortodox 14 August 2021. Sărbătoare mare pentru români

Calendar creștin 14 august 2021. Sărbătoare mare pentru toți creștinii. În data de 14 august, în fiecare an este sărbătorit Sfântul Proroc Miheia.

Calendar ortodox 14 August 2021. Sfântul Proroc Miheia

Acest profet (al cărui nume înseamnă „cine este ca Dumnezeu?”), A fost un morastit din țara lui Iuda. El a profețit peste cincizeci de ani în zilele lui Ioatham, Ahaz și Ezechia, regii lui Iuda. Acești regi au domnit în secolul al VIII-lea înainte de Hristos.

Cu toate acestea, Miheia încă profețea, așa cum s-a menționat mai sus, pe vremea lui Ezechia, care era contemporan al lui Isaia și al lui Osea, ultimul rege al celor zece triburi ale lui Israel, când regatul a fost distrus de Salmanasar, Regele asirienilor.

Acest Michaias este pe locul șase în rândul profeților. Cartea sa de profeție este împărțită în șapte capitole. El a profețit că Hristos se va naște în Betleem (Mica 5: 2). În domnia Sfântului Teodosie cel Mare, sfintele moaște ale profeților Mihaia și Abbacum au fost găsite printr-o revelație divină către Zeben, Episcopul Eleuteropolisului.

Calendar ortodox 14 August 2021. Rugăciune către Sfântul Proroc Mihea

“A prorocului Tău Miheia pomenire, Doamne, prăznuind, printr-însul Te rugăm, mântuieşte sufletele noastre. Ca o oglindă curată Dumnezeiască şi a celor Dumnezeieşti fiind, stai înaintea Făcătorului, fericite. Pe Acela roagă-L să izbăvească de primejdii pe cei ce te laudă pe tine cu credinţă.

Sosit-a pomenirea ta cea de lumină purtătoare, Prorocule, plină fiind de daruri proroceşti şi izvorând râuri de pocăinţă. Pe tine locaş curat şi fără prihană aflându-te Darul Duhului, întru tine s-a sălăşluit; şi ca să spui luminat cele viitoare ca cele de acum, ţi-a ridicat sufletul tău, Prorocule propovăduitor al lui Hristos. Pentru aceasta, nu înceta să te rogi pentru noi, cei ce cinstim după vrednicie mărită pomenirea ta.”