Calendar creștin ortodox 10 septembrie 2022: Ce sărbătoare e marcată sâmbătă în calendar! Rugăciunea care alungă necazul și suferința

Calendar creștin ortodox 10 septembrie 2022. Ce sărbătoare e marcată sâmbătă în calendar? Rugăciunea către sfinții pomeniți alungă necazul și suferința.

Calendar creștin ortodox 10 septembrie 2022. Potrivit calendarului creștin, Biserica Ortodoxă le prăznuiește sâmbătă pe Sfintele Mucenițe Minodora, Mitrodora și Nimfodora cele trei surori care au primit darul facerii de minuni.

Canonul de rugăciune către Sfintele Mucenițe Minodora, Mitrodora și Nimfodora alungă necazul și suferința.

Calendar creștin 10 septembrie 2022

În fiecare an, la data de 10 septembrie, Biserica Ortodoxă face prăznuirea Sfintele Mucenițe Minodora, Mitrodora și Nimfodora cele trei surori care au primit darul facerii de minuni.

Cele trei surori au trăit în vremea împăratului Galeriu Maximian și s-au adus pe sine în dar Sfintei Treimi.
Acestea s-au născut în Bitinia și, după trup surori fiind, s-au făcut surori și după duh; cu un suflet au ales a sluji lui Dumnezeu mai mult decât lumii și deșertăciunilor ce sunt în lume.

Și, vrând ca împreună cu sufletul să-și ferească și trupul neîntinat, ca prin curăție să se unească cu curatul mire, Hristos Domnul lor, au ascultat glasul Lui ce zice: „Ieșiți din mijlocul popoarelor și vă deosebiți, iar de necurăția lor să nu vă atingeți și Eu vă voi primi pe voi” (II Corinteni 6,17).
Drept aceea, au ieșit de la petrecerea cea împreună cu oamenii, dorind și hotărând ca să petreacă în feciorie și, înstrăinându-se de toată lumea, s-au sălășluit la un loc singuratic, bine știind că nu se poate ușor să se păzească curăția feciorească în mijlocul lumii, ce are ochi plini de răutate și de desfrânare.

Cu o viață aleasă ca aceasta, au fost miluite de Dumnezeu, când sfintele fecioare se depărtară din lume; pentru că după cum nu poate să se ascundă cetatea deasupra muntelui stând, tot astfel tămăduirile neputincioșilor pe care, cu minune, dânsele le făceau, ca niște trâmbite cu mare glas, prin toată partea aceea le-a vestit.

Calendar ortodox 10 septembrie 2022. Sâmbătă se rostește canonul de rugăciune către Sfintele Mucenițe Minodora, Mitrodora și Nimfodora alungă necazul și suferința.

„Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Faceţi Milostivă pe Treimea Cea Nezidită, pe Care cu dreaptă credinţă aţi propovăduit-o, Măritelor Muceniţe, nouă celor ce cinstim acum Dumnezeieştile voastre nevoinţe, de Dumnezeu fericitelor.

Stih: Sfintelor muceniţe, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Cuvintele vrăjmaşului nu le-au băgat în seamă tinerele, fiind îngrădite cu arma credinţei celei Dumnezeieşti, ci au răbdat întreitele valuri ale chinurilor şi moarte fără dreptate pentru Hristos, Viaţa tuturor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Întărindu-se cu puterea cea preaputernică a Ziditorului, au luat vitejie bărbătească preacinstitele şi au surpat pe balaurul cel mare şi viclean, călcându-l cu picioarele.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ca pe o Cămară Însufleţită şi Locaş Nepieritor, ca pe o Uşă Cerească şi ca pe o Masă Dumnezeiască, ca pe un Palat şi Scaun al Stăpânului, pe Maria cea Preacurată cu laude să o cinstim.

Cântarea a 3-a. Irmos: Nu întru înţelepciune…

Stih: Sfântă Muceniţă Minodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind cu cugetul mort, din pricina lipsei de cunoştinţă, tiranul cel fără de lege silea pe Muceniţa Minodora, chinuind-o cumplit, să se lepede de Hristos, Viaţa noastră a tuturor.

Stih: Sfântă Muceniţă Minodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind cu cugetul mort, din pricina lipsei de cunoştinţă, tiranul cel fără de lege silea pe Muceniţa Minodora, chinuind-o cumplit, să se lepede de Hristos, Viaţa noastră a tuturor.

Stih: Sfântă Muceniţă Minodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Judecătorul cel cumplit cu toiege îţi sfărâma mădularele, nedându-şi seama că-ţi împleteşte ţie cunună neveştejită, muceniţa, ceea ce nu ţi-ai clipit ochii de la privirea către Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Prin chinuri sfinte de trei ori fericitele muceniţe au aflat în ceruri avuţie şi laudă veşnică, apropiindu-se mai luminat de Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Ceea ce te-ai arătat Fecioară Curată goneşte întunericul sufletului meu; rupe lanţurile păcatelor mele; miluieşte-mă, Ceea ce ai născut pe Atotîndurătorul.

Irmosul:

Nu întru înţelepciune, în putere şi în bogăţie ne lăudăm, ci întru Tine, Înţelepciunea Tatălui cea Ipostatică, Hristoase. Că nu este sfânt afară de Tine, Iubitorule de oameni.

Cântarea a 4-a. Irmos: Cel Ce şade în Slavă…

Stih: Sfântă Muceniţă Mitrodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind luminată cu Razele Crucii, pururea Fericită Mitrodora, fiind spânzurată pe lemn, ai răbdat chinul focului; jăratecul rătăcirii cu roua dragostei lui Hristos l-ai stins.

Stih: Sfântă Muceniţă Minodora, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Uitându-se cu cugetul la Faţa Cea Prealuminată a Mirelui şi socotindu-I Frumuseţea Cea Neasemănată, durerile sfărâmării fluierelor vitejeşte le-a răbdat, Sfânta Minodora cea pururea pomenită.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Înfrumuseţatu-v-aţi fecioarelor şi luminat v-aţi mărit, cu totul iubind pe Cuvântul Cel Preamărit; de a Cărui dragoste fiind rănite, cu vitejie aţi răbdat mulţimea chinurilor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).


Publicat

în

de către

Etichete: