Calendar ortodox 2 octombrie 2022: Sărbătoare în calendarul creștin. Duminică e ziua tuturor celor ce poartă numele acestui mare sfânt! Rugăciune care înlătură farmecele și vrăjile

Calendar ortodox 2 octombrie 2022! Duminică e sărbătoare în calendarul creștin, atunci când Biserica face prăznuirea sfântului care înlătură farmecele și vrăjile. Rugăciunea către acesta distruge toată lucrarea vicleană.

Calendar ortodox 2 octombrie 2022. Potrivit calendarului creștin-ortodox, în fiecare an, la data de 2 octombrie, Biserica face prăznuirea Sfântului Ciprian, cunoscut și ca sfântul care înlătură farmecele și vrăjile.

Biserica Sfântul Ciprian din București adăpostește o raclă cu mâna dreaptă a Sfântului Mucenic Ciprian.

Este un loc de pelerinaj pentru credincioșii care caută aici ajutor împotriva vrăjitoriei.
Rugăciunea care înlătură farmecele și distruge toată lucrarea vicleană, pe care este bine să o rostească duminică toți credincioșii.

Calendar ortodox 2 octombrie 2022

Calendar ortodox 2 octombrie 2022. Sfântul Mucenic Ciprian, sărbătoare duminică în calendarul creștin ortodox.

Prăznuirea Sfântului Mucenic Ciprian se face în fiecare an la data de 2 octombrie.

Sfântul Ciprian, care mai înainte a fost vrăjitor, a trăit pe vremea lui Dioclețian, a cărui împărăție a fost între anii 284 și 305. Acest minunat bărbat slujea zeului Apolo din Siria, era filosof și se îndeletnicea cu vrăjile și farmecele, necunoscând pe Hristos și puterea lui Dumnezeu.

Convertirea sa la creștinism se datorează unei fecioare tinere pe nume Iustina, a cărei pomenire se face în aceeași zi. De această frumoasă tânără s-a îndrăgostit un bărbat păgân pe nume Aglaid, care, și-a pus în gând să o ia de soție.

Fiind însă respins de ea, merge la vrăjitorul Ciprian pentru a-i face farmece. Și după cum în în ritualurile vrăjitorești lucrează cel rău și necurat, punându-și degrabă în lucrare meșteșugul său vrăjitoresc, Ciprian a trimis în nenumărate rânduri diavoli la Iustina pentru a o aprinde pe ea spre dragoste trupească față de Aglaid.

Dar vrăjile lui Ciprian au ramas fară efect, căci ea le alunga cu rugăciune, post și semnul sfintei cruci. În urma acestor zadarnice eforturi, Ciprian a cunoscut înșelarea în care se afla și s-a botezat. El a fost hirotonit preot, iar mai tarziu episcop în Cartagina. Sfântul Ciprian a murit ca martir pe 2 octombrie 304.

Calendar ortodox 2 octombrie 2022. Rugăciunea de duminică

Calendar ortodox 2 octombrie 2022. Rugăciunea care înlătură farmecele și distruge toată lucrarea vicleană, pe care este bine să o rostească duminică toți credincioșii.

„Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Creatorule și Chivernisitorule a toate, Sfânt și slăvit ești; Împăratul împăraților și Domnul domnilor, slavă Ție! Tu, Cel ce locuiești în lumina cea nepătrunsă și neapropiată, pentru rugăciunea mea, a smeritului și nevrednicului robului Tău, depărtează demonii și stinge viclenia lor de la robii Tăi; revarsă ploaie la bună vreme peste tot pământul și fă-l să-și dea roadele lui; copacii și viile să-și dea deplin rodul lor; femeile să fie dezlegate și eliberate de nerodirea pântecelui; acestea și toată lumea mai întâi fiind dezlegate, dezleagă și toată zidirea de toate legăturile diavolești. Și dezleagă pe robul Tău (numele), împreună cu toate ale casei lui, de toate legăturile satanei, ale magiei, ale farmecelor și ale puterilor potrivnice.

Împiedică Tu, Doamne Dumnezeul părinților noștri, toată lucrarea satanei, Tu, Cel ce dai dezlegare de magie, de farmece, de vrăji și de toate lucrările satanicești și de toate legăturile lui, și distruge toată lucrarea vicleană prin pomenirea Prea Sfântului Tău nume, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh!

Așa, Doamne, Stăpâne a toate, auzi-mă pe mine nevrednicul slujitorul Tău și dezleagă pe robul Tău (numele) de toate legăturile satanei și dacă este legat în Cer, sau pe pământ, sau cu piele de animale necuvântătoare, sau cu fier, sau cu piatră, sau cu lemn, sau cu scriere, sau cu sânge de om, sau cu al păsărilor sau cu al peștilor, sau prin necurăție, sau în alt chip s-au abătut asupra lui, sau dacă din altă parte au venit, din mare, din fântâni, din morminte, sau din orice alt loc, sau dacă au venit prin unghii de om, de animal, sau gheare de pasăre, sau prin șerpi (vii sau morți), sau prin pământul morților, sau dacă au venit prin străpungere de ace, dezleagă-le pentru totdeauna, în ceasul acesta, Doamne, cu puterea Ta cea mare!

Tu Doamne, Dumnezeul nostru, Care cunoști și știi toate, dezleagă, sfărâmă și distruge acum lucrările magiei, iar pe robul Tău (numele) păzește-l, cu toți ai casei lui, de toate uneltirile diavolești.

Zdrobește cu însemnarea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci toate puterile potrivnicilor. Pustiește, distruge și depărtează pentru totdeauna toate lucrările magiei, vrăjitoriei și fermecătoriei de la robul Tău (numele).

Așa, Doamne, auzi-mă pe mine păcătosul slujitorul Tău și pe robul Tău, cu toți ai casei lui, și dezleagă-i de demonul de amiază, de toată boala și de tot blestemul, de toată mânia, nenorocirea, clevetirea, invidia, farmecele, nemilostivirea, lenea, lăcomia, neputința, prostia, neînțelepciunea, mândria, cruzimea, nedreptatea, trufia, și de toate rătăcirile și greșelile, știute și neștiute, pentru Sfânt numele Tău, că binecuvântat ești în veci.

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Amin.„


Publicat

în

de către

Etichete:

Comentarii

Lasă un răspuns