Ce se dă de pomană de Sf. Mihail și Gavril 2023?

Prima sărbătoare trecută cu o cruce roșie în calendarul creștin ortodox este celebrată la data de 8 noiembrie, atunci când sunt pomeniți Sfinții Mihail și Gavril. În această zi sfântă credincioșii dau de pomană celor nevoiași pentru alinarea sufletelor adormite.

Ce se dă de pomană de Sf. Mihail și Gavril 2023

Sfinții Mihail și Gavril 2023 sunt celebrați anual la data de 8 noiembrie, iar anul acesta, această zi pică miercuri

Data de 8 noiembrie este una dintre cele mai importante din această lună, fiind trecută cu cruce roșie în calendarul creștin ortodox, celebrându-se Sfinții Mihail și Gavril.

Credincioșii sunt obișnuiți ca în această zi să facă pomeni în amintirea celor adormiți, astfel încât să rămână în amintirea urmașilor și să se arate respectul și aprecierea față de aceștia.

În popor se crede că este bine ca persoanele ce poartă numele acestor doi sfinți, dar și derivate ale acestora să dea de pomană în această zi pentru a atrage în viața lor noroc, fericire și liniște sufletească.

Pachetul pe care oamenii îl pot oferi de pomană trebuie să conțină alimente de post, dar și roade ale recoltei de toamnă, în special fructe de toamnă, precum mere, pere, struguri, gutui, dar și vin, covrigi, pâine, colaci și dulciuri de post, precum cozonacul. În cazul în care credincioșii își doresc să dea de pomană diferite preparate de mâncare, atunci acestea poartă o denumire aparte, „Moşii de Arhangheli”. 

În acest pachet ce se oferă de Sf. Mihail și Gavril 2023 se poate adăuga și colivă, iar după ce acestea sunt pregătite de către gospodine, pachetele ce vor fi împărțite trebuie să le sfințească la biserică. Se crede că în această sfântă zi este bine să aprindem o lumânare pentru a avea parte de lumină pe lumea cealaltă, dar și pentru a atrage norocul în viața lor.  

Ziua de 8 noiembrie este considerată „Vara Arhanghelilor” și se crede că între Sfinții Mihail și Gavril 2023 și Nașterea Domnului, ce este celebrată la data de 25 decembrie 2023, vor mai fi între două şi patru zile senine şi călduroase, numite în popor „Vara iernii”. 

Rugăciune către Sfinții Mihail și Gavril 2023

„Sfinte și mare Arhanghele al lui Dumnezeu, Mihaile, care cel dintâi în­tre îngeri stai dinaintea Treimii celei negrăite, sprijinul și păzitorul neamu­lui omenesc, care ai zdrobit în Ceruri cu oștile tale capul prea-trufașului dia­vol și rușinezi pururea pe pământ răutatea și viclenia lui, la tine alergăm cu cre­dință și ne rugăm ție cu dragoste: fii pavăza nestricată și coif tare Sfintei Bi­serici și neamului nostru dreptcredincios, păzindu-ne cu spada ta purtătoare de fulgere de toți vrăjmașii văzuți și ne­văzuți.

Nu ne lăsa pe noi, o, Arhanghele al lui Dumnezeu, fără ajutorul și ocrotirea ta, pe cei ce lăudam astăzi sfântul tău nume. Iată că, deși mult gresiți suntem, nu voim să pierim întru fărădelegile noastre, ci să ne întoarcem la Domnul, ca să ne călăuzească spre lucruri bune.

Calendar Creștin Ortodox, 8 noiembrie 2021. Sfinții Mihail și Gavriil, sărbătoare cu cruce roșie pentru creștinii ortodocși

Luminează mințile noastre cu lumina feței lui Dumnezeu, care strălucește tot­deauna pe fruntea ta ca un fulger la arătare, ca să putem pricepe care este voia lui Dumnezeu, bună și desăvârșită, în ceea ce ne privește, și să cunoaștem toate câte se cuvine nouă să le facem și câte să le trecem cu vederea și să le părăsim.

O, Sfinte Arhanghele Gavriil, desăvârşit lucrătorule, care cu numele şi cu fapta mărturiseşti puterea Celui-Preaînalt, către puţinătatea omenească apleacă-te cu îngăduinţă, şi veghează-ne în ceasul rugăciunii noastre, şi călăuzeşte-ne spre împlinirea a toată dreptatea, cu mulţimea harurilor anume încredinţate ţie, că noi în puternicul tău ajutor cutezăm a nădăjdui şi ascultătoarei tale slujiri următori năzuim a ne face.

Fii bucuria noastră şi învredniceşte-ne să fim bucuria ta, ca întru Domnul bucuriei duhovniceşte să ne veselim. Rugăciunile noastre du-le la Dumnezeu cu iuţimea aripilor tale şi de vestirea ta mântuitoare nu ne lipsi pe noi, Binevestitorule, ca pe unii ce nădăjduim cu râvna duhului să biruim neputinţele cele trupeşti şi îngerilor asemănători să ne facem, ca dimpreună cu oştirile cereşti şi cu cetele drepţilor, spre împărăţia luminii celei neînserate cătând, din tot sufletul şi cu tot cugetul nostru să aducem mulţămită, laudă şi închinăciune Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Treimea cea de-o-fiinţă şi nedespărţită, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”


Publicat

în

de către

Etichete: