Document. Cele mai mari schimbări RCA, la Parlament: Reduceri pentru șoferii „cuminți”, penalizări pentru ceilalți, instrumente noi pentru scăderea prețului, amenzi de cinci ori mai mari, scumpiri dacă conduci mașina soției/soțului fără declarație

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a trimis Parlamentului un set de propuneri pentru schimbarea legislației RCA. Sunt cele mai importante modificări de la lansarea legii dedicate, în 2017, unele dintre ele vehiculate și în anii anteriori fără să ajungă, însă, literă de lege. Sistemul bonus/malus devine mult mai complex, asigurătorii sunt obligați să vândă și în rate, se introduce conceptul de franșiză, care permite asiguratului să plătească un preț mai mic pentru RCA asumându-și o parte din daunele potențiale. Nu în ultimul rând, cresc substanțial amenzile pentru cei care circulă fără RCA și se diversifică modalitățile de control, inclusiv prin introducerea în ecuație a sistemului CNAIR de verificare a rovinietei.

Mult discutatul concept „RCA pe șofer” va fi până la urmă implementat, cel mai probabil anul acesta, prin lege, după ce ASF a venit cu propuneri de modificare în ceea ce privește definiția Contractului de asigurare RCA. Mai precis, în momentul în care este asigurat vehiculul ,trebuie declarați toți utilizatorii, iar la formarea prețului va fi luată în calcul analiza de risc a tuturor celor care conduc, inclusiv categoriile lor de bonus malus. Este o măsură care pe de o parte poate duce la reducerea primei, însă pe de alta va aduce penalizări și un preț mai mare pentru RCA, în cazul în care se constată că mașina este condusă de un șofer nedeclarat ca utilizator.

„Contractul RCA prevede condițiile generale și specifice de asigurare și conține cel puțin informaţii privind: seria și numărul contractului RCA, data încheierii contractului, părţile contractului RCA, conducătorii auto declarați sau precizarea că acesta este încheiat fără declararea altor conducători auto în afara proprietarului și/sau utilizatorului…” , arată o modificare a articolului 6 din Legea 132/2017 propusă de ASF. Iar Autoritatea explică, în același document consultat și de noi: ” Se adaugă informațiile ce privesc conducătorii declarați pentru care se evaluează riscul, se calculează prima de asigurare și se poate aplica sistemul bonus-malus„.

Este doar una dintre schimbările în premieră propuse de ASF pentru legislația RCA și consultate și de Economica. Autoritatea a trimis deja Parlamentului un set amplu de propuneri, cu șanse foarte mari să fie adoptate cel târziu până la jumătatea acestui an. De altfel, în contextul protestelor transportatorilor, ASF anunțase că va lua unele măsuri pentru echilibrarea pieței.

Proiectul amintit introduce și obligativitatea ca asigurătorii să vândă RCA în rate pentru toate categoriile de clienți, cu excepția unor situații motivate. Asigurătorii pot să vândă și acum în rate, însă nu sunt obligați să o facă, motiv pentru care, unul câte unul, au renunțat la acest sistem, constatând o creștere a nivelului fraudei. Asupra acestui subiect vom reveni într-un material viitor. Pentru a evita fraudele, ASF propune și introducerea unor mecanisme de protecție, cel mai important fiind o formă similară cu sistemul direct debit al băncilor, care presupune că asigurătorul poate debita automat contul clientului, dacă acesta nu și-a achitat o rată.

Noi criterii la bonus-malus pentru RCA mai ieftin, dar și penalizări mai mari pentru șoferii cu amenzi

Pe lângă extinderea răspunderii șoferului, Autoritatea propune și introducerea unor instrumente complet noi care să dea posibilitatea șoferului de a obține o primă cât mai bună. Prima dintre acestea este modificarea sistemului bonus-malus, astfel încât acesta să ofere reduceri mai mari șoferilor cu o conduită bună, dar și penalizări mai mari celorlalți.

Noua definiție a sistemului bonus-malus va fi următoarea: „Sistem prin care, pe baza încadrării în una dintre clasele de bonus sau în una dintre clasele de malus, se acordă reduceri sau se impun majorări ale primei de asigurare, în funcţie de istoricul de daune plătite înregistrate sau în baza altor criterii stabilite prin reglementări A.S.F„. Explicația Autorității arată că „Se modifică pentru a permite ca A.S.F. să stabilească și alte criterii aplicable în cadrul sistemului bonus-malus.”

Menționăm că, în prezent, sistemul bonus-malus se rezumă la numărul accidentelor produse de un asigurat într-un interval de timp. În funcție de aceasta se pot aplica reduceri de până la 50% (celor cu Bonus 8) sau penalizări de până la 80% (celor cu Malus 8). AICI vedeți detalii despre sistem. Este important de subliniat că 95% dintre asigurații RCA se încadrează într-o categorie de bonus, cea mai mare parte a lor chiar în categoria cu bonus maxim, însă situația diferă în funcție de segmentul de clienți (de exemplu , în cazul camioanelor cu masa de peste 16 tone, unde frecvența accidentelor este și de cinci ori mai mare decât media ponderea celor cu malus este mai mare).

La alte articole, ASF arată și ce noi criterii vor fi introduse. Proiectul aflat în posesia noastră prevede că bazele de date AIDA (bază adiministrată de BAAR care conține date privind asigurările RCA în vigoare, rezervele constituite pentru daune și altele) va fi interconectată cu bazele de date ale Poliției (mașinile înmatriculate, amenzile aplicate șoferilor) și ale RAR (date privind ITP, reviziile etc.). Acest lucru va permite asigurătorilor să aplice o reducere suplimentară șoferilor care nu au amenzi și care au verificările în regulă, dar și penalizări mai mari celor cu o conduită proastă din acest punct de vedere.

„La încheierea contractului RCA şi pe parcursul derulării acestuia asiguratul și conducătorii auto declarați permit asigurătorului RCA accesul în baza de date cu asigurările obligatorii de răspundere civilă auto încheiate pe teritoriul României, la evidenţa accidentelor şi a cererilor de despăgubire anterioare, la cazierul rutier din baza de date a Ministerului Afacerilor Interne al conducătorilor auto declarați”, prevede noua formă a alin 7, art 5 din Legea RCA. ASF explică: „Completare care asigură accesul asigurătorilor RCA la informațiile din baza de date a MAI, în vederea evaluării riscului și calculării primei pe baza sistemului bonus-malus„.

„Ministerul Afacerilor Interne, Registrul Auto Român, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și BAAR asigură interoperabilitatea bazelor de date gestionate și schimbul de date și informații privind…”, mai prevede proiectul ASF.

Se introduce franșiza, un concept nou în „epoca modernă” a RCA, care permite reducerea primei cu asumarea răspunderii de către asigurat

O altă modalitate prin care ASF vrea să dea posibilitatea obținerii unei prime mai bune pentru RCA este introducerea conceptului de franșiză. Este, de fapt, o reintroducere, pentru că acest sistem, într-o altă formă , a mai funcționat și până la începutul anilor 2000. Posibilitatea asumării unei franșize pentru RCA a mai fost analizată de sectorul asigurări din ASF și în mandatele Consiliilor anterioare, însă nu a fost niciodată înaintată ca propunere concretă de lege. Sistemul este similar cu cel de la CASCO, doar că se referă la daune provocate terților, nu asiguratului. Dacă asiguratul își asumă că plătește din propriul buzunar o parte din daunele potențiale, prima calculată este mai mică, având în vedere că și riscul rămas în sarcina asigurătorului este mai mic.

„Se reglementează franșiza ce poate fi stabilită în limita capacității de plată a asiguratului și aplicată în contractul RCA, în scopul reducerii primei de asigurare ce este plătită de către asigurat la momentul încheierii contractului. Franșiza se plătește asigurătorului numai după apariția unei daune și după ce asigurătorul a despăgubit persoana prejudiciată. Franșiza se introduce în contract cu acordul părților”, explică ASF.

Așa cum se vede, cuantumul franșizei nu este stabilit, cel puțin nu în acest punct, dar dacă facem o comparație cu asigurările CASCO, aceasta ar trebui să fie de ordinul a câtorva sute de euro, de cele mai multe ori sub 400 – 500 de euro. În cazul CASCO, aplicarea acestei franșize reduce prima cu circa 10-15%, dar pentru RCA calculele vor fi cu totul altele, având în vedere că diferă tipul și valoarea daunelor (dacă frecvența daunelor este semnificativă în segmentul de costuri acoperit de franșiză, atunci și reducerea trebuie să fie mai mare, pentru că riscul asumat de asigurător scade substanțial).

Certificatul de daunalitate, un capitol la care România este pionier, va reduce și prima RCA a șoferilor români care conduc vehicule înregistrate în țară, nu doar a celor cu mașini înmatriculate peste graniță

O altă modificare menită să conducă la reducerea prețului RCA, de această dată în timp și mai ales în cazul șoferilor profesioniști, vizează certificatul de daunalitate emis de BAAR.

„BAAR eliberează certificatul prevăzut la alin. (10) la solicitarea unor persoane care documentează existența unui interes legitim, cu acordul asiguratului și cu respectarea dispoziţiilor legislației naționale și europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.”, prevede un nou articol de lege. ASF explică: „Similar procesului de interogare existent în sistemul bancar (biroul de credite), se introduce posibilitatea ca acesta să poată fi solicitat și de către persoane care au un interes legitim (ex.: angajatori ai șoferilor pentru care este necesară cunoașterea istoricului de daunalitate al acestora) cu acordul asiguratului și respectarea legislației privind GDPR. Se urmărește responsabilizarea conducătorilor auto cu efect în timp asupra reducerii primei.”.

Certificatul de daunalitate emis de BAAR este un istoric al șoferului care arată dacă acesta a provocat sau nu daune în ultimii cinci ani. Noua prevedere va folosi în primul rând șoferilor profesioniști, atunci când angajatorii solicită acest document. În prezent, certificatul de daunalitate este cerut de români care conduc mașini înmatriculate în alte țări, pentru a demonstra asigurătorilor de acolo că au un istoric bun și pentru a obține o primă mai mică.

Din acest punct de vedere, BAAR a fost un pionier la nivel european, introducând un sistem prin care certificatul poate fi obținut ușor și online.

Despre cum funcționează sistemul pus la punct de BAAR, găsiți detalii AICI.

 

Amenzi de cinci ori mai mari pentru cei care circulă fără RCA sau cu RCA suspendat și controale la sânge, pe toate canalele disponibile, inclusiv sistemul rovinietă al CNAIR. Contravențiile se vor aplica atât proprietarului mașinii cât și conducătorului auto, dacă nu e vorba de aceeași persoană

Pe de altă parte, ASF propune și creșterea substanțială a penalizărilor pentru cei care circulă fără RCA sau cu RCA suspendat, încercând astfel să crească cuprinderea în asigurare și să responsabilize șoferii.  În primul rând se propune ca amenzile să fie aplicate atât proprietarului mașinii cât și șoferului, dacă nu este vorba despe aceeași persoană. Crește substanțial cuantumul sancțiunii.

„Contravenția prevăzută la alin. (1) lit. k) se constatată și se sancționează prin derogare de la art. 8 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare cu amendă în cuantum de 5.000 de lei pentru vehicule având masă totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone și de 20.000 de lei pentru cele cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone„, arată legea modificată. În prezent amenda pentru cei care circulă fără RCA este de 1.000 de lei, ajungând la sume mai mari doar în situații excepționale, când respectivul este „recidivist”.

ASF explică: „Cuantumul amenzii are în vedere responsabilizarea asiguraților de a respecta obligația de încheiere a asigurării RCA și totodată situațiile referitoare la daunele medii înregistrare la nivel de piață pe categorii de vehicule”.

Foarte important, se propune punerea în practică a unor modalități de control despre care au vorbit toate conducerile ASF, începând cu cea asigurată de Mișu Negrițoiu, între 2015 și 2017, dar care nu au devenit până acum literă de lege. Cea mai importantă este utilizarea CNAIR, care are un sistem foarte eficient de control pentru rovinietă. La instituțiile care vor putea aplica sancțiunile mai sus amintite, proiectul enumeră:

a) de către personalul Poliţiei Române;
b) personalul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. care efectuează control pe reţeaua de drumuri naţionale din România prin intermediul sistemelor de camere video cu rol de a identifica si de a înregistra numerele de înmatriculare/înregistrare ale vehiculelor.

ASF explică: „Propunere privind completarea atribuțiilor CNAIR în ceea ce privește emiterea proceselor-verbale de constatare a contravențiilor, similar cu cele emise în cazul rovinietelor. CNAIR va constata și aplica sancțiuni proprietarilor prin intermediul mijloacelor tehnice disponibile”.

Nu în ultimul rând, corelarea bazelor de date a mai multor autorități, așa cum aminteam mai sus, vizează și penalizarea celor care nu îndeplinesc condițiile legale.

„Ministerul Afacerilor Interne, Registrul Auto Român, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și BAAR asigură
interoperabilitatea bazelor de date gestionate și schimbul de date și informații privind:
a) vehiculele înmatriculate/inregistrate și proprietarii/utilizatorii acestora;
b) contravențiile și sancțiunile aplicate proprietarilor/utilizatorilor sau conducătorilor vehiculelor;
c) efectuarea verificării tehnice periodice a vehiculelor și istoricul de reparații al acestora;
d) încheierea asigurării RCA și perioada pentru care asigurătorul RCA a preluat răspunderea;
e) alte informații necesare în desfășurarea activității și pentru aplicarea prevederilor prezentei legi.”, arată noua formă a legii.

ASF explică: ” Corelare a bazelor de date ale autorităților în vederea verificării informațiilor și aplicării sancțiunilor prevăzute de Lege în vederea aplicării unor penalități prin sistemul bonus-malus în funcție de istoricul de contravenții și sancțiuni ale conducătorilor auto declarați pe contractele de asigurare RCA.”


Publicat

în

de către

Etichete: