Încă o zi liberă. Elevii NU merg joi la cursuri. Structura anului şcolar rămâne cu cinci module şi vacanţa de schi din februarie

Conform ordinului privind structura anului școlar actual și contractului colectiv de muncă la nivel de învățământ, în data de 5 octombrie nu se organizează cursuri.

Structura anului şcolar vine cu veşti bune pentru elevi şi profesori. „În ziua de 5 octombrie – Ziua Internațională a Educației și în zilele nelucrătoare / de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri”, potrivit Articolului 3 al Ordinului privind structura anului școlar 2023-2024.

Ziua liberă pentru profesori și elevi este cu trei săptămâni și două zile înaintea primei vacanțe a anului școlar în curs, structurat pe module de învățare (vacanța programată pentru 28 octombrie – 5 noiembrie).

Mai exact, pe 28 octombrie se încheie primul modul de învățare și urmează o primă vacanță, de o săptămână.

Structura anului şcolar 2024-2025: prima zi de scoala in septembrie 2024 si calendarul vacantelor scolare – proiect

Structura anului scolar 2024-2025 a fost pusa in consultare publica de Ministerul Educatiei. Conform calendarului propus, anul scolar 2024-2025 va avea o durata de 36 de saptamani si va fi structurat in cinci module de invatare, respectiv cinci vacante scolare.

In forma publicata de Ministerul Educatiei, proiectul prevede ca data inceperii cursurilor va fi 9 septembrie 2024, iar data incheierii cursurilor, 20 iunie 2025.

Programul national „Scoala altfel” si Programul „Saptamana verde” se desfasoara in perioada 9 septembrie 2024 – 17 aprilie 2025, in intervale de cate 5 zile consecutive lucratoare, a caror planificare este la decizia unitatii de invatamant. Derularea celor doua programe se planifica in intervale de cursuri diferite.

Saptamana de vacanta, la decizia inspectoratelor scolare judetene/al Municipiului Bucuresti, va fi planificata in perioada 10 februarie-2 martie 2025, dupa consultari realizate la nivelul unitatilor de invatamant cu elevii, parintii si cadrele didactice.

Recent, ministrul Educatiei a anuntat ca a preferat sa pastreze structura organizata pe module si pentru anul scolar 2024-2025 „pentru stabilitate şi predictibilitate”.

Calendar anul scolar 2024-2025
Modulul 1:

de luni, 9 septembrie 2024 pana vineri, 25 octombrie 2024;

Modulul 2: de luni, 4 noiembrie 2024 pana vineri, 20 decembrie 2024;

Modulul 3: de miercuri, 8 ianuarie 2025 – pana vineri, 7 februarie 2025, respectiv vineri, 14 februarie 2025 sau vineri, 21 februarie 2025, dupa caz, la decizia inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, in urma consultarilor cu beneficiarii primari ai educatiei, cu parintii/reprezentantii legali ai acestora si cu cadrele didactice, realizate la nivelul unitatilor de invatamant;

Modulul 4: de luni, 17 februarie 2025, respectiv luni, 24 februarie 2025 sau luni, 3 martie 2025, la decizia inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, dupa caz, pana joi, 17 aprilie 2025;

Modulul 5: de luni, 28 aprilie 2025 pana vineri, 20 iunie 2025;

Vacante scolare 2024-2025
Vacanta de toamna:

de sambata, 26 octombrie 2024 pana duminica, 3 noiembrie 2024;
Vacanta de iarna: de sambata, 21 decembrie 2024 pana marti, 7 ianuarie 2025;
Vacanta mobila: o saptamana, la decizia inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, in perioada 10 februarie – 2 martie 2025;
Vacanta de primavara (vacanta de Paste): de vineri, 18 aprilie 2025 pana duminica, 27 aprilie 2025;
Vacanta de vara: de sambata, 21 iunie 2025, pana duminica, 7 septembrie 2025.

Structura anului şcolar 2024-2025

Art. 1 (1) Anul scolar 2024 – 2025 incepe la data de 1 septembrie 2024, se incheie la data de 31 august 2025 si are o durata de 36 de saptamani de cursuri. Cursurile anului scolar 2024 – 2025 incep la data de 9 septembrie 2024.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) se stabilesc urmatoarele:

a) pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral si frecventa redusa, anul scolar are o durata de 34 de saptamani de cursuri si se incheie la data de 6 iunie 2025;

b) pentru clasa a VIII-a, anul scolar are o durata de 35 de saptamani de cursuri si se incheie la data de 13 iunie 2025;

c) pentru clasele din invatamantul liceal – filiera tehnologica, cu exceptia claselor prevazute la litera a) si pentru clasele din invatamantul profesional, anul scolar are o durata de 37 de saptamani de cursuri si se incheie la data de 27 iunie 2025;

d) pentru clasele din invatamantul postliceal, durata cursurilor este cea stabilita prin planurile-cadru de invatamant in vigoare.

Art. 2 (1) Anul scolar 2024 – 2025 se structureaza, pe intervale de cursuri si intervale de vacanta, astfel:

a) Intervale de cursuri:

– de luni, 9 septembrie 2024 pana vineri, 25 octombrie 2024;

– de luni, 4 noiembrie 2024 pana vineri, 20 decembrie 2024;

– de miercuri, 8 ianuarie 2025 – pana vineri, 7 februarie 2025, respectiv vineri, 14 februarie 2025 sau vineri, 21 februarie 2025, dupa caz, la decizia inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, in urma consultarilor cu beneficiarii primari ai educatiei, cu parintii/reprezentantii legali ai acestora si cu cadrele didactice, realizate la nivelul unitatilor de invatamant;

– de luni, 17 februarie 2025, respectiv luni, 24 februarie 2025 sau luni, 3 martie 2025, la decizia inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, dupa caz, pana joi, 17 aprilie 2025;

– de luni, 28 aprilie 2025 pana vineri, 20 iunie 2025;

b) Intervale de vacanta:

– de sambata, 26 octombrie 2024 pana duminica, 3 noiembrie 2024;

– de sambata, 21 decembrie 2024 pana marti, 7 ianuarie 2025;

– o saptamana, la decizia inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti, in perioada 10 februarie – 2 martie 2025;

– de vineri, 18 aprilie 2025 pana duminica, 27 aprilie 2025;

– de sambata, 21 iunie 2025, pana duminica, 7 septembrie 2025.

(2) Fiecare unitate de invatamant comunica beneficiarilor primari ai educatiei si parintilor/reprezentantilor legali ai acestora, pana la data de 1 octombrie 2024, structura detaliata a anului scolar, cu includerea deciziilor pentru elementele flexibile ale acesteia.

Art. 3 In zilele nelucratoare/de sarbatoare legala prevazute de lege si de contractul colectiv de munca aplicabil nu se organizeaza cursuri.

Art. 4 (1) Programul national „Scoala altfel” si Programul „Saptamana verde” se desfasoara in perioada 9 septembrie 2024 – 17 aprilie 2025, in intervale de cate 5 zile consecutive lucratoare, a caror planificare se afla la decizia unitatii de invatamant. Derularea celor doua programe se planifica in intervale de cursuri diferite.

(2) La clasele din invatamantul liceal – filiera tehnologica si din invatamantul profesional, in perioadele dedicate programelor „Scoala altfel” si „Saptamana verde”, se organizeaza activitati de instruire practica urmarind si scopul acestor programe.

(3) La clasele din invatamantul postliceal, in perioadele dedicate programelor „Scoala altfel” si „Saptamana verde”, se organizeaza activitati de instruire practica.

Art. 5 In situatia suspendarii cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, masurile privind parcurgerea integrala a programei scolare prin modalitati alternative stabilite de consiliul de administratie al unitatii de invatamant nu se dispun in perioada vacantelor scolare.

Art. 6 Calendarul examenelor/evaluarilor nationale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare/atestare a calificarii profesionale/a competentelor, precum si calendarul admiterii in clasa a IX-a se aproba prin ordine distincte ale ministrului educatiei.

Art. 7 (1) In situatii deosebite, bine fundamentate, in functie de conditiile climaterice locale speciale si de specificul scolii, inspectoratele scolare pot aproba, cu avizul Ministerului Educatiei, la cererea conducerii unitatilor de invatamant, modificari ale structurii anului scolar stabilite prin prezentul ordin.

(2) Pentru unitatile de invatamant militar preuniversitar din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, in functie de specificul scolii si de specificul specializarii/armei, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Justitiei si alte institutii cu atributii in domeniile apararii, ordinii publice si securitatii nationale pot aproba, cu avizul Ministerului Educatiei, la cererea conducerii unitatilor de invatamant, modificari ale structurii anului scolar stabilite prin prezentul ordin.

(3) Solicitarea de modificare a structurii anului scolar pentru situatiile mentionate la alin.(1) se face dupa consultarea consiliului reprezentativ al parintilor din unitatea/unitatile de invatamant respectiva/respective.

(4) Aprobarea modificarii structurii anului scolar, mentionata la alin. (1) si la alin.(2), se acorda in conditiile asigurarii parcurgerii integrale a programei scolare, precum si a posibilitatii ca toti elevii sa participe, fara restrictii, la examenele si evaluarile nationale.

Art. 8 Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Publicat

în

de către

Etichete: