Vouchere alimente Paşte 2024. Se dau 100 de lei în plus pensionarilor înainte de Paşte

În anul 2024, tichetele sociale vor avea o valoare nominală de 250 lei. În perioada 2025-2027, acestea vor avea o valoare nominală de 125 lei. În plus, de sărbători primăriile alocă sume suplimentare pentru oamenioi nevoiaşi.

Vouchere alimente Paşte 2024. Începând cu 18 martie 2024, Direcția de Asistență Socială Botoșani va primi cereri pentru acordarea tichetelor sociale. Acest ajutor bănesc în cuantum de 100 de lei de persoană este destinat pensionarilor din sistemul public de pensii care au împlinit sau împlinesc în acest an 65 de ani și care au venitul net lunar, provenit dintr-o singură pensie sau din pensii cumulate, însumate cu 1/12 din valoarea netă a dobânzii anuale aferente depozitelor bancare deținute de titular, mai mic sau cel mult egal cu nivelul indemnizației sociale stabilită anual prin legea bugetului de stat multiplicată cu coeficientul 1,02, respectiv 1.307 de lei.

Pensionarii care solicită acest ajutor nu trebuie să aibă venituri din beneficii de asistență socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale, respectiv  indemnizații cuvenite persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

Cererile se primesc la sediul Direcției de Asistență Socială, aflat pe strada Săvenilor nr.12. Solicitanții trebuie să mai prezinte copia actului de identitate și cuponul de pensie din luna anterioară.

Vouchere alimente Paşte 2024. Bani de la primărie pentru drobul de miel şi ouăle roşii. Câţi bani primesc bunicii noştri în Săptămâna Mare

Vouchere Paşte 2024. Clujenii cu venituri reduse pot beneficia de tichete pentru alimente înainte de Paşte. Direcția de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca continuă Programul „Alimente” prin care se acordă sprijin clujenilor cu venituri reduse. Pentru acest program s-a alocat din bugetul local pentru anul 2024 suma de 6.000.000 lei.

Pentru a putea beneficia de tichetele sociale, solicitanții – cu domiciliul sau reședința în municipiul Cluj-Napoca – trebuie să se încadreze în următoarele categorii:

a) persoane cu handicap grav sau accentuat, neinstituționalizate;

b) pensionari, invalizi, veterani, văduve de război, persoane deportate, prizonieri, persecutați politic, eroi martiri ai revoluției, orfani, ale căror venituri nete lunare pentru persoana singură sunt de până la 2053 lei și de până la 1386 lei/membru de familie;

c) șomeri înregistrați (cu indemnizație și fără indemnizație de șomaj) ale căror venituri nete lunare pentru persoana singură sunt de până la 2053 lei și de până la 1386 lei/membru de familie;

d) beneficiari de ajutor social sau de alocație pentru susținerea familiei;

e) victimele traficului de persoane;

f) victimele violenței domestic.

Formularele de cerere/declarație pe propria răspundere pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic se pot ridica/ depune la:

– Centrul de Informare pentru cetățeni (strada Moților nr. 7)

– primăriile de cartier

– sediul Direcției de Asistență Socială și Medicală (strada Venus fn)

Vouchere Paşte 2024, se primesc cererile. Banii sunt aduşi de poştaş în Săptămâna Mare

Tichete sociale Paşte 2024 pentru pensionarii cu venituri mici. Câţi bani intră pe card în Săptămâna Mare, veşti bune pentru românii cu venituri mici, care primesc bani şi de la primării, pe lângă voucherele de 250 de lei pentru alimente şi cele de 750 de lei pentru facturi.

Primăria Municipiului Slatina va demara cel de-al XVI-lea sezon de acordare a tichetelor sociale, care vor fi distribuite cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paște 2024. Slătinenii care îndeplinesc condițiile își pot depune cererile în perioada 19 februarie-15 martie, în cele nouă puncte de pe raza municipiului amenajate și în sezonul trecut.

Cine sunt românii greu încercați vor primi tichete pentru masa pentru Paște? Ajutorul va fi acordat pensionarilor cu venituri mici, persoanelor cu handicap și oamenilor fără adăpost. Cu aceste tichete, oamenii vor putea cumpăra alimente, haine sau produse de igienă.

Campania de depunere a cererilor pentru tichetele sociale de Paște a început. La Slatina, Direcția de Asistență Socială a anunțat că oferă acest tip de ajutor pentru persoanele vulnerabile și anul acesta.

„În perioada 19 februarie 15 martie se vor primi cereri pentru acordarea tichetelor de sărbători Paște. Sunt persoane cu handicap grav accentuat și mediu pensionarii și beneficiarii de legi speciale care au venituri până în 1.400 de lei. Persoanele peste 65 de ani care sunt beneficiari de venit minim de incluziune și persoanele fără adăpost”, a explicat Nora Popescu, directorul Direcției de Asistență Socială Slatina.

Reprezentanții Direcției de Asistență Socială spun că beneficiarii trebuie să acorde mare atenție documentelor depuse. Condițiile care trebuie îndeplinite pentru acordarea tichetelor sociale sunt aceleași.Potrivit Primăriei Slatina, pot beneficia de aceste tichete următoarele categorii:

-persoane cu handicap grav, accentuat sau mediu;

-pensionari – fără a se ține seama de vârstă și tipul de pensie, dar ale căror drepturi obținute din pensie sau, după caz, din pensii și/sau venituri nete cumulate, sunt cel mult egale cu 1.400 lei/lună;
-beneficiari de indemnizații prevăzute de legi speciale care nu au calitatea de pensionari, ale căror venituri nete cumulate sunt cel mult egale cu 1400 lei/luna.

-pentru persoane fără adăpost al cărui venit net mediu lunar pe persoană este sub nivelul net al salariului minim brut pe țară garantat în plată;
-persoane peste 65 ani (împliniți la data solicitării) beneficiare de venit minim de incluziune.

Acordarea tichetelor sociale se va face pe bază de cerere scrisă (tip) distribuită gratuit, însoțită de fotocopii ale următoarelor documente: 1.Pentru persoane cu handicap grav/accentuat/mediu:

act de identitate al solicitantului, care poate fi beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia;act de identitate al beneficiarului în condițiile în care persoana beneficiară este diferită de persoana solicitantă;certificat de încadrare în grad de handicap grav / accentuat / mediu.

2.Pentru pensionari și beneficiari de indemnizații prevăzute de legi speciale:act de identitate al solicitantului, care poate fi beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia;act de identitate al beneficiarului în condițiile în care persoana beneficiară este diferită de persoana solicitantă.cupoane / decizii pensie, indemnizatii speciale / alte documente de venituri din luna curentă sau cel mult luna anterioară depunerii cererii.
3.Pentru persoane fără adăpost al cărui venit net mediu lunar pe persoană este sub nivelul net al salariului minim brut pe țară garantat în plată:act de identitate al solicitantului și al reprezentantului legal al acestuia, după caz.

4.Pentru persoane peste 65 ani (împliniți la data solicitării) beneficiare de venit minim de incluziune:act de identitate al solicitantului și al reprezentantului legal al acestuia, după caz.

Notă: Pentru categoriile prevăzute la pozițiile 3 și 4, certificarea apartenenței la grupul țintă se face de către Direcția de Asistență Socială Slatina.

Tichetele sociale, în valoare de 150 lei, vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de produse alimentare, produse de curățenie și igienă corporală sau a locuinței, produse farmaceutice, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte.

Reamintim că aceste tichete sociale se acordă de două ori pe an: cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și de Paște. De menționat că tichetele sociale (150 lei/sărbătoare/beneficiar) vor fi primite de beneficiari direct la domiciliu, prin intermediul Poștei Române.

Pentru a veni în întâmpinarea cetățenilor, sunt amenajate nouă puncte de lucru unde se distribuie și se primesc cereri pentru acordarea tichetelor sociale, după cum urmează:

a) Primăria municipiului Slatina – 3 puncte de primire:
‐ sediul central: str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1;
‐ Direcția Generala Economică: str. Toamnei, nr. 6;

‐ Direcția Administrare Patrimoniu: str. Unirii, nr. 2B
b) Direcția de Asistență Socială Slatina – 3 puncte de primire:

-sediu central – str. Frații Buzești, nr. 6;

-Centrul Comunitar de Asistenţă Medico-Socială: str. Nicolae Bălcescu, nr. 22.

-Clubul Pensionarilor: str. Victoriei;

c) Centrul „Complex servicii pentru persoane adulte cu dizabilități și alte persoane aflate în situații de nevoie Slatina” al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – 1 punct de primire: str. Centura Basarabilor (Progresul);

d) Compania de Apă Olt – 1 punct de primire: Casieria din str. Artileriei, nr. 2;

e) Loctrans – 1 punct de primire:Casieria din b-dul A.I. Cuza.

Cererea pentru acordarea Tichetelor Sociale va fi disponibilă gratuit la cele nouă puncte publice mai sus-menționate, dar ea poate fi descărcată direct și de pe site-ul Primăriei Slatina – www.primariaslatina.ro și transmisă prin mijloace electronice la adresa office@das-slatina.ro, cu condiția ca, odată cu solicitarea, să fie expediate şi documentele prevăzute mai sus.

Vouchere sociale 2024. Calendarul acordării tranșelor în 2024

Românii cu venituri reduse ce fac parte din categoriile sociale vulnerabile (pensionari, persoane cu handicap, etc.) primesc, prin programul „Sprijin pentru România”, o dată la două luni, câte 250 de lei pentru a-şi cumpăra alimente de bază.

Ultima tranşă din ajutorul pe anul 2023 a fost virată în luna decembrie.

Astfel, pentru anul 2024, calendarul acordării celor șase tranșe de câte 250 de lei va fi următorul:

februarie;
aprilie;
iunie;
august;
octombrie;
decembrie.

În 2023 banii au fost încărcați pe carduri între data de 10 și 15 a fiecărei luni. Cel mai probabil intervalul va fi același și în 2024.

Cine primește carduri de alimente

Persoanele care beneficiază de aceste carduri sociale sunt cele ce au o situație financiară defavorizată. Dacă acestea îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS), cardul le va fi livrat direct de către angajații Poștei Române, fără a fi necesar să inițieze personal vreo procedură.

În situația în care sunteți eligibil, dar până la sfârșitul perioadei de alocare a primei tranșe nu ați primit încă cardul, este indicat să vă adresați celui mai apropiat oficiu poștal, unde vi se vor oferi indicații suplimentare.

Categoriile de români ce vor beneficia de acest ajutor din partea statului din două în două luni:

pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare sunt mai mici sau egale cu 1.700 lei pentru tranșele din anul 2023;

persoanele – copii și adulți – încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri lunare proprii realizate sunt mai mici sau egale cu 1.700 lei pentru tranșele din anul 2023;

familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 675 lei pentru tranșele din anul 2023;

familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 675 lei pentru tranșele din anul 2023;

familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social;

persoanele fără adăpost, așa cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.

Surse guvernamentale au transmis că plafonul veniturilor pentru persoanele care beneficiază de aceste ajutoare va fi crescut, de la 1.700 de lei la 2.000 de lei.

Carduri sociale de 250 de lei pentru alimente: se vor acorda până în 2027

Potrivit OUG 115/2023, în perioada 2024-2027 se vor institui unele măsuri de acordare a unui sprijin material pentru anumite categorii de persoane defavorizate, după cum urmează:

tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde;
pachete cu produse alimentare.

Carduri sociale de 250 de lei pentru alimente: din 2025, valoarea voucherelor se reduce la jumătate

În anul 2024, tichetele sociale vor avea o valoare nominală de 250 lei. În perioada 2025-2027, acestea vor avea o valoare nominală de 125 lei.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), cu rol de beneficiar al finanțării nerambursabile pentru cheltuielile care urmează a fi decontate din fonduri europene nerambursabile, va coordona implementarea măsurii de sprijin.

De asemenea, MIPE se va ocupa de contractarea serviciilor necesare emiterii suportului electronic de către unități emitente, de achiziția de produse alimentare și livrarea acestora, în condițiile legislației în vigoare privind achizițiile publice.

Tot MIPE va încheia o convenție cu Compania Națională „Poșta Română“- S.A. pentru etichetarea, colectarea și distribuția tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde.

Mecanismul de implementare a măsurilor de sprijin, regulile de acordare, modalitatea și frecvența măsurilor de sprijin, precum și instituțiile responsabile se vor aproba prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a OUG, respectiv până în data de 14 februarie 2024.

Potrivit ordonanței, măsurile de sprijin vor fi completate „cu măsuri auxiliare care includ măsuri de educație sanitară, educație cu privire la asigurarea igienei corporale și a locuinței, facilitarea accesului la servicii medicale, orientarea către servicii sociale, orientarea în vederea inserției profesionale, sprijin în căutarea unui loc de muncă, recomandări culinare și sfaturi privind echilibrul nutrițional, facilitarea accesului la servicii de consiliere juridică”.


Publicat

în

de către

Etichete: